Tijdens dit evenement zullen we onvergetelijke gevechten meemaken en tussendoor genieten van Omerta Music.

Koop hieronder online uw kaarten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of langskomen bij Sportcentrum Balili.

OMERTA MUSIC

  • Persoonsgegevens  • Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de algemeen geldende voorwaarden van Sportcentrum Balili, te weten: